Avtal med Göteborgs universitet

A GUs upphandling är klar och vi ser fram emot ett flerårigt samarbete med extern och intern kommunikation i olika former och kanaler.