Avfallssortering med stil

Även samhällsinformation kan vara dekorativ, det kan man se i informationsmaterialet från Kretslopp och vatten, en förvaltning inom Göteborgs Stad.

Utifrån ett givet grafiskt maner har vi producerat trycksaker, skyltar för soprum, annonser och mässmonter med tilltalande design och budskap. Ett positivt anslag i budskapen och en konsekvent använd design sprider nu kunskap om hur vi kan hjälpas åt att göra Göteborg till en hållbar stad.