Bilden av en stad som växer

Göteborg växer så det knakar. Med ytterligare 40 000 nya invånare de närmaste åren måste trafiksituationen i staden förbättras rejält.

Vårt uppdrag är att måla upp en tydlig och trevlig målbild. Något för medborgarna att rikta blicken mot när bullret och trafikkaoset blir jobbigt. De här stortavlorna gick på nästan 400 platser runt om i Göteborg och kan sägas vara startskottet för trafik- och informationsarbetet.

Anslaget är enkelt och målande. Varje projekt har sin egen blomma och tillsammans ger de en positiv bild av en grönare, mer tillgänglig stad där bilen inte är självklar kung av transporter.