Broschyr om Götalandsbanan

Ett av de mest intressanta och potentiellt största projekt vi jobbat med är informationen kring Götalandsbanan. När de första detaljerna kring detta 100-miljardersbygge började bli klara ville dåvarande Banverket informera medborgarna om vad projektet skulle innebära.

Utmaningen låg i att göra det väldiga projektet greppbart och begripligt. Vi ville inte ha fokus på teknik utan på vad banan skulle kunna innebära för människor och samhälle. En annan utmaning var att detta skulle bli den första verkliga kommunikationen om projektet till medborgarna.

Med hjälp av fiffiga rubrik- och bildlösningar fann vi en väg att lätta upp ämnet. Fakta och visioner målade upp en bild av vad banan skulle kunna betyda och innebära på ett direkt och roligt sätt.

Broschyr och en portabel utställning som besökte alla berörda kommuner presenterade idén om en ny järnvägssträckning genom Sverige. Även om alla politiska partier tyckte banan var en nödvändighet var det ingen som ville hosta upp de 100 miljarderna.