Dokumentärfilm om Östersjön

Kommunikation, information och reklam är idag väldigt vida begrepp. Det gör våra arbetsuppgifter varierade och varje dag är en ny utmaning. Ett bra exempel är filmen WAB – Ett bättre kretslopp, en 45 minuter lång dokumentärfilm om problematiken kring algblomning i Östersjön.

Uppdragsgivare var Miljöförvaltningen i Trelleborg. De har sedan en tid drivit ett EU-projektet WAB: Wetlands, Algea, Biogas. Projektet har arbetat med långsiktiga lösningar kring problematiken med övergödning och extrem alg-tillväxt. Filmen skulle spegla problematiken, visa på lösningar och framtidens utmaningar.

Vi siktade på en film där de inblandade människorna kom till tals genom intervjuer. Vi lyfte fram den positiva andan och viljan att förändra, snarare än att fastna i negativa spår. Resultatet är en intressant och upplysande film som riktar sig till både expert och nybörjare. Sköna miljöbilder blandas med intervjuer och grafik.