Estetisk webbplats om estetik

Sveriges Förening För Estetisk Plastikkirurgi arbetar för att höja kvalitén inom området plastikkirurgi. Ämnet är känsligt och när vi fick uppdraget att skapa en webbplats åt SFEP fick vi tänka noga innan vi skred till verket.

Överst på agendan stod att förmedla föreningens höga trovärdighet samtidigt som webbplatsen på ett behagfullt sätt skulle spegla verksamhetens estetiska inriktning. En stram men tilltalande layout kombineras med hårda fakta. Vid valet av bildelement tonades själva ingreppen ner och istället framhävs sköna former från naturen. Olika typer av ingrepp beskrivs sakligt och besökaren kan skicka in sina frågor.

I en bransch som det alltid stormar om har nu SFEP fått en stabil och välförankrad webbplats dit blivande patienter kan vända sig för att få svar på frågor och funderingar. Arbetet med webbplatsen fortsätter och den växer steg för steg med nya funktioner och utökat innehåll.

www.sfep.se →