Ett naturligt boende

I Lerum finns ett nytt och spännande bostadsområde, vackert placerat i ett vildvuxet bergs- och skogsparti. Området heter Norra Hallsås och är spektakulärt eftersom påverkan på naturen minimerats och husen harmonierar med omgivningen.

Vi fick uppdraget att skapa en enkel men smakfull webbplats för området. En tacksam uppgift eftersom områdets särpräglade arkitektur och vackra karaktär väcker nyfikenhet och uppmärksamhet. Inspirationen hämtades främst från husens  färgsättning och närheten till skog och berg. När webplatsen lanserades fanns ännu inga hus, då arbetade vi med illustrationer och visionära texter.

En viktig del i det tidiga stadiet var en 3D-animerad film över området. Den visade precis hur det skulle bli och så här i efterhand kan vi konstatera att den var förvånansvärt exakt. Efter hand som området växer upp förändras innehållet i webben och dess inriktning. Visioner och animationer ersätts med omdömen från några av de nya invånarna och bilder från verkligheten.

Gå till sidan →