Guide till ett ovanligt slott

Med sitt porttorn och sin torrlagda vallgrav skiljer sig Hovdala strax utanför Hässleholm från andra slott. Fastighetsverkets broschyr ger besökaren en översikt över slottets färgstarka och fortfarande ytterst närvarande historia.

Från 1600-talet och framåt var slottet centrum för en växande och blomstrande verksamhet. Men på 1900-talet blev det sämre tider för Hovdala, vilket hade den lyckliga effekten att inga förändringar gjordes på närmare 100 år. Nu när slottet renoverats kan man tydligt följa historiens gång på väggar, i rum och runt omkring i de fantastiska omgivningarna.

I den broschyr vi tagit fram speglas slottets utveckling och tillbakagång. Med text och bilder målas en färgstark beskrivning av en plats där tiden ibland verkat stå still. Arbetet skedde i nära samarbete med de som på plats tagit tillvara och förvaltat slottet. Resultatet är en vacker och spännande trycksak som hjälper till att hålla slottet levande.