iPad-presentation

En delegation bestående av beslutsfattare från TUI Travel i London skulle besöka Suntopias anläggningar i Turkiet. På bara en vecka skulle de hinna avverka 11 hotell. För att underlätta besöken behövdes lättillgänglig information så att de snabbt kunde göra sig en bild av varje hotell.

De fick var sin iPad laddad med en matig presentation av var och en av de 11 anläggningarna. Fakta, ekonomi, filmer, bilder, interaktiva kartor och all annan tänkbar information packades kunde nås med enkel och effektiv navigation. En fröjd för ögat som förstärkte de positiva intrycken hos besökarna.

På flyget, under rundvandringar och på hotellrummet hade besökarna alltid all fakta tillhands. En mycket effektiv lösning helt enkelt.