Nyhetstidning banar väg

BanaVäg i Väst handlade om att förbättra kommunikationen mellan Göteborg och Trollhättan. Det blev dubbelspår för tågtrafiken och fyrfältsväg för biltrafiken på hela sträckan. För att hålla boende, verksamheter, entreprenörer och andra berörda informerade gavs det ut en tidning.

De omfattande byggarbetena pågick under lång tid och medförde både en hel del buller och omfattande trafikstörningar. Tidningens roll blev att förklara vad som hände och hur arbetet fortskred.

Tidningen hade en tydlig magasinskänsla, där artiklar och ren information blandades för att göra tidningen både lättläst och engagerande. Målgruppen var bred och hade olika informationsbehov. De boende behövde veta vad som pågick och samtidigt få en bild av hur slutresultatet skulle bli och vilka positiva effekter det skulle medföra. För trafikanter gällde samma behov av att skapa en bild av framtiden i kombination med ren trafikinformation. För entreprenörerna var det bra att skapa en gemensam informationsbas samtidigt som det gav alla medarbetare möjlighet att följa processen.

Vår insats handlade främst om layout, men mellan varven stod vi även för text och innehåll. Ett mångårigt samarbete resulterade i ett stort antal utgåvor.