Säkerhetsfilm om vatten

Att producera det vatten som ska hålla alla göteborgare rena och otörstiga är en omfattande och känslig process. Tidvis har Lackarebäcks vattenverk många besökare, inte minst utomstående hantverkare och leverantörer som gör arbeten på anläggningen. Eftersom vatten är vårt viktigaste livsmedel och det hanteras farliga ämnen i reningsprocessen, är säkerheten rigorös. Men för att alla ska kunna efterleva säkerhetsreglerna måste de först förstå och minnas vad reglerna består av. Vi producerade därför en film som med hjälp av dramatiseringar, grafiska avsnitt och frågepauser engagerar och reder ut vad som är viktigt för besökaren och som klarar att förmedla mycket kunskap på kort tid.