Samhällsinformation i magasinformat

Förvaltningen Kretslopp och vatten i Göteborg ansvarar för avfall, återvinning, vatten och avlopp i Göteborg. För att hålla invånarna kunniga och uppdaterade om allt som händer när det gäller kretsloppet i staden ger de ut en tidning två gånger per år.

Uppdraget att skriva och utforma tidningen har varit vårt under flera år. Det har skett en rejäl utveckling från en väldigt kommunal trycksak till något som har mer magasinkänsla. Idag är det en luftig tidskrift där spännande människor kommer till tals samtidigt som en del artiklar presenterar tunga fakta på ett lätt sätt.

Genom tidningen har Kretslopp och vatten fått en bra kanal att förstärka sina budskap med och ge frågorna liv. Eftersom tidningen når ut till alla hushåll i Göteborg har genomslaget varit stort.