Varsågod en soptunna!

Kretslopp och vatten ville öka användningen av separata sopkärl för matavfall hos villaägare i Örgryte. Vid tillfället var redan 70 % av hushållen i området duktiga på att sortera sitt avfall, vi tog fasta på det för att få upp användandet ytterligare. Vi gick ut med ett positivt budskap; man både sänker sina kostnader och gör en insats för miljön. Det är ju som en present faktiskt, grattis! DR med det budskapet gick ut i området och resultatet av kampanjen var mycket bra, många fler villaägare i Örgryte lägger numera sina matrester i den bruna påsen och sen i det bruna kärlet. Kampanjen körs vidare i nya stadsdelar.