GWO

KundGWO
UppdragFotografering och sponsorbroschyr

Vackra bilder för vacker musik

Göteborg Wind Orchestra är en professionell blåsorkester som finansieras av Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad, samt sponsorbidrag från Göteborgs Spårvägar – som startade orkestern en gång i tiden, redan 1905.

 Göteborg Wind Orchestra spelar på hemmascenen Kronhuset, och på andra platser i Västra Götalandsregionen men ger även barn- och skolkonserter samt workshops och samarbeten med amatörmusiker. Vi hjälper GWO med deras kommunikation, bland annat med att göra deras programblad så attraktiva som möjligt. Resultatet av vårt samarbete är en kraftig ökning av besökare.