Kretslopp och vatten

KundKretslopp och vatten
UppdragGe sorteringsinfo på olika språk

Enkelt och gränslöst

Hur ska man kunna göra rätt när man inte kan tillgodogöra sig informationen? I samband med att allt skyltmaterial på Göteborgs återvinningscentraler uppdaterades tillförde vi en QR-kod för varje material som kan sorteras.
Besökaren tar fram sin mobil, scannar koden och vips finns samma information på de åtta vanligaste språken att läsa på mobilens skärm.
Lösningen är webbaserad, man väljer språk på startsidan första gången. Valet finns sedan kvar till kommande besök, men givetvis kan man byta språk som man vill.
Tack vara den webbaserade lösningen går det snabbt och lätt att uppdatera innehållet, lägga till fler språk och bygga ut omfattningen.
En uppskattad service för bl a polska hantverkare som är en stor besökargrupp på Göteborgs återvinningscentraler.