VAK

Kund
Värderings och Auktionskonsulterna
Uppdrag
Logo, grafiskt form, företagspresentation, webbplats
Webbplats vakab.se

Värderings och Auktionskonsulterna

Vakab värderar gods och objekt av allehanda slag för konkursförvaltare, revisorer, boutredare och leasingföretag. Med ett tränat öga och lång erfarenhet ser de till att säkra värden och realisera tillgångar genom auktionsförfarande i egen regi (netauktion.se).
Vi satte oss ner med kunden, ställde ”100 frågor” för att lägga grunden till nytt marknadsmaterial. Resultatet blev en företagspresentation som sänts ut tillsammans med ett följebrev samt en webbplats som ger Vakab en tydlig presentation och position. Allt bärs fram av en helt ny och sammanhållen grafisk profil och logo.