Härryda Vatten och Avfall

KundHärryda Vatten och Avfall AB
UppdragLogotyp, grafisk profil och profilmanual

Härryda Vatten och Avfall

Ett nystartat kommunalt bolag i Härryda kommun strax utanför Göteborg gav oss i uppdrag att ta fram en företagslogotyp med tillhörande grafisk profil, samt att ta fram en manual för den personal som ska använda den.

Företaget har operativt ansvar för kommunens vatten, avlopp och återvinningsverksamhet. Tack vara det har dom löpande kontakt med allmänheten och behöver ha en tydlig identitet, inte minst på skyltmaterial, fordon och arbetskläder. Det fanns också ett önskemål om att om möjligt använda Härryda kommuns färger blått och grönt.

Vi tog fram en logotyp bestående av en symbol och ett ordmärke. Symbolen är tänkt att kunna vara starkt identifierande på egen hand och smälter samman bokstäverna HV och A till en stiliserad helhet. En lutning åt höger ger en känsla av framåtrörelse och utformningen associerar även till evighetssymbolen den liggande åttan. Färgmässigt tar den upp Härryda kommuns färger fast tonade för att tillföra en egen karaktär.

Vi tog också fram sex bilder att använda som dekor i grafisk form. De är kompositer av två foton. Den ena är ett porträtt av en person som får representera kommunens innevånare, den andra antingen en naturmiljö eller en bild på företagets verksamheter och personal. I den grafiska profilen ingår också en färgpalett samt hustypsnitt.

Profilen levererades också med en digital grafisk manual, inklusive regler för, inspiration till och exempel på hur profilen ska tillämpas i praktiken.