Kaffefabriken AB

KundKaffefabriken AB
UppdragNy webbplats

Ny webb för Kaffefabriken

Kaffefabriken levererar kaffemaskiner, kaffe, vattenkylare, fruktkorgar, luftrenare och återvinningslösningar till företag. Kort sagt, mycket av det där som gör en kontorsmiljö trevligare, både för de som arbetar där och för besökande kunder och partners.
Vi ombads ta fram en ny webbplats med vässade argument och ny design.
Vi funderade på vad Kaffefabrikens leverans egentligen innebär för kunderna. Trivsel, visst, men varför är trivsel viktigt? Jo, för att det är bra för affärerna. Medarbetare som trivs jobbar bättre och stannar längre och nya kunder som får en riktigt bra kopp kaffe ur en snygg och välskött kaffemaskin före första mötet får en mer positiv bild av företaget. Allt hänger samman, och Kaffefabrikens produkter och tjänster drar sitt strå till stacken för att företag ska nå framgång. Vi byggde alltså upp all argumentation kring den affärsnytta Kaffefabriken levererar. Kaffe och kaffemaskiner är huvudprodukter och dörröppnare för Kaffefabriken, men vi lät affärsnyttan genomsyra resonemangen även om övriga produkter och tjänster.
Företagets fokuserade satsning på hållbarhet i alla detaljer fick också ta stor plats.
Webbplatsens design är modern och kraftfull. De visuella elementen blandar utvalda foton av människor, miljöer och produkter med enkel och slagkraftig grafik. Färgerna är mättade och mustiga, som det kaffe vår kund erbjuder.
Ytterligare utveckling pågår löpande, med en webbshop som nästa stora steg.