Kungälvs kommun

KundKungälvs kommun
UppdragUppdatering av kommunens grafiska profil

Grafisk profil för Kungälvs kommun

Kungälvs kommun gav oss i uppdrag att uppdatera deras grafiska profil, något som inte skett på lång tid. I uppdraget ingick inte att förändra eller byta ut kommunens logotyp, en heraldisk sköld baserad på Kungälvs stads gamla vapensköld. I stället valde vi att tillföra helt nya dekorativa element.

Vi började med att välja en färgpalett, konceptuellt baserad Kungälvs natur och verksamheter, samt kommunens värderingar och ambitioner. Blått för hav, älvar och fiske, grått för skärgårdens stabila granit, grönt för skog, ängar och miljö, brunt för åkermark, jordbruk och kretslopp samt gult för sol och energi.

Utifrån det skapade vi ett system av koncentriska cirklar med successivt tonade färger som kan sättas samman överlappande till unikt särskiljande dekor. De kan också vid behov kombineras med bilder.

Som Kungälvs kommuns standardtypsnitt valde vi Proxima i olika vikter, en allsidig ocxh lättläst grotesk som redan var i bruk som kommunens webbtypsnitt.

Vi skapade också en grafisk manual med regelverk, tips och gott om inspirerande exempel på användning.