Hans A, copyVi hälsar Hans Anderson välkommen tillbaka.
Efter 17 års mellanspel hos byråkollegor och som frilansare är Hans tillbaka och knattrar på som om han aldrig varit borta. Nu ska hans erfarenhet och mångsidiga kreativitet få blomma ut i en lång rad uppdrag!